Thuế BVMT

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Thông tư sửa đổi bổ sung TT 152/2011/TT-BTC v/v hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của14Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT 106/2018/TT-BTC 15-11-2018 37
Thuế BVMT đối với hàng hóa NK 12108/BTC-CST 03-10-2018 82
V/v Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế 5235/BTC-CST 08-05-2018 48
Thuế BVMT đối với túi Nilong thuộc diện chịu thuế 5235/BTC-CST 08-05-2018 21
Thuế BVMT đối với dung dịch HCFC 3390/BTC-CST 15-03-2016 9
Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu 5823/TCHQ-TXNK 26-05-2015 20
V/v Thuế bảo vệ môi trường 2794/TCHQ-TXNK 19-03-2014 25
Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ 30/2013/TT-BTC 18-03-2013 22
Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ng 30/2013/TT-BTC 18-03-2013 5
V/v Thuế BVMT đối với túi nilong dùng để đóng gói hàng XK 5318/TCHQ-TXNK 03-10-2012 20
V/v Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường 4829/TCHQ-TXNK 14-09-2012 8
Nghị định sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 69/2012/NĐ-CP 14-09-2012 3
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 152/2011/TT-BTC 11-11-2011 5
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 67/2011/NĐ-CP 08-08-2011 3
Luật Thuế bảo vệ môi trường 57/2010/QH12 15-11-2010 4

Thông tin liên hệ

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

SĐT đường dây nóng: 19009299

Email: hqdongthap@customs.gov.vn

Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

Lượt xem website

3503151
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
903
1723
26305
63374
3503151