Thuế TTĐB

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt 7407/TCHQ-TXNK 17-12-2018 19
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt máy điều hòa trung tâm VRV/VRF 6992/TCHQ-TXNK 27-10-2017 14
Thông tư sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) 20/2017/TT-BTC 16-03-2017 4
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế 100/2016/NĐ-CP 01-07-2016 3
Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa 130/2016/TT-BTC 18-06-2016 3
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 106/2013/QH13 06-04-2016 2
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB 108/2015/NĐ-CP 28-10-2015 6
Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu 2074/TCHQ-TXNK 13-03-2015 4
Thuế TTĐB hệ thống máy làm lạnh trên 90.000 BTU 121/TCHQ-TXNK 09-01-2015 6
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 70/2014/QH13 26-11-2014 4

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,245.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,533.06 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  30,656.90 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  3,028.60 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.74 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  16,131.86 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,427.08 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  786.99 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2365185
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
3679
3365
89337
112859
2365185