Thuế Xuất nhập khẩu

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 2 quyết định số 45/2017/ QĐ-TTg ngày 16 thang 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tư 28/2019/QĐ-TTg 16-09-2019 0
Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 57/2019/NĐ-CP 26-06-2019 3
Về việc vướng mắc chính sách thuế 3164/TCHQ-TXNK 21-05-2019 0
V/v áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 180/TCHQ-TXNK 07-01-2019 3
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm, trang thiết bị 48/2018/QĐ-TTg 29-11-2018 2
Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 6967/TCHQ-TXNK 26-11-2018 4
Hoàn thuế nhập khẩu SXXK đối với tờ khai trước ngày 01/9/2016 6948/TCHQ-TXNK 26-11-2018 12
Vướng mắc chính sách thuế 6960/TCHQ-TXNK 26-11-2018 1
Đăng ký Danh mục theo Điều 8 TT 14/2015/TT-BTC 6952/TCHQ-TXNK 26-11-2018 2
Xử lý thuế vật liệu nổ công nghiệp phải tiêu hủy 6531/TCHQ-TXNK 07-11-2018 2

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,260.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,177.02 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,997.75 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.75 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.70 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,880.99 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,133.04 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  783.97 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2111895
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
349
4074
64972
105730
2111895