Lĩnh vực Hải quan

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu ch 56/2019/TT-BTC 23-08-2019 0
Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 23/2019/QĐ-TTg 27-06-2019 2
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và t 22/2019/TT-BTC 16-04-2019 1
Quyết định đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp d 296/QĐ-BTC 27-02-2019 5
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, ki 07/2019/TT-BTC 28-01-2019 3
Quyết định về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới 3621/QĐ-TCHQ 07-12-2018 3
Thông tư 95/2018/TT-BTC v/v bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 95/2018/TT-BTC 17-10-2018 7
Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 82/2018/NĐ-CP 22-05-2018 0
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 59/2018/NĐ-CP 20-04-2018 4
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu 39/2018/TT-BTC 20-04-2018 5

Liên hệ

Tỷ giá NH Vietcombank hôm nay

  • USD:   >>  23,260.00 đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>  26,177.02 đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>  29,997.75 đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>  2,985.75 đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>  214.70 đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>  15,880.99 đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>  17,133.04 đồng(VNĐ)
  • THB:  >>  783.97 đồng(VNĐ)

Lượt xem website

2111541
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
4069
4281
64618
105730
2111541