Lĩnh vực Hải quan

Tiêu đề Số văn bản Ngày ký Tải
Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu 15/2020/TT-BTC 23-03-2020 1
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 13/2020/TT-BTC 06-03-2020 4
Quyết định về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh 184/QĐ-BTC 11-02-2020 0
Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết v 80/2019/TT-BTC 15-11-2019 6
Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan 81/2019/TT-BTC 15-11-2019 1
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu ch 56/2019/TT-BTC 23-08-2019 3
Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 23/2019/QĐ-TTg 27-06-2019 3
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và t 22/2019/TT-BTC 16-04-2019 1
Quyết định đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp d 296/QĐ-BTC 27-02-2019 6
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, ki 07/2019/TT-BTC 28-01-2019 4
Quyết định về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới 3621/QĐ-TCHQ 07-12-2018 4
Thông tư 95/2018/TT-BTC v/v bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 95/2018/TT-BTC 17-10-2018 7
Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 82/2018/NĐ-CP 22-05-2018 5
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 59/2018/NĐ-CP 20-04-2018 4
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu 39/2018/TT-BTC 20-04-2018 11

Thông tin liên hệ

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

91 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

ĐT: 0277. 3 851247 - Fax: 0277. 3 852004

SĐT đường dây nóng: 19009299

Email: hqdongthap@customs.gov.vn

Tỷ giá tham khảo hôm nay

  • USD:   >>   đồng(VNĐ)
  • EUR:  >>   đồng(VNĐ)
  • GBP:  >>   đồng(VNĐ)
  • HKD:  >>   đồng(VNĐ)
  • JPY:  >>   đồng(VNĐ)
  • AUD:  >>   đồng(VNĐ)
  • SGD:  >>   đồng(VNĐ)
  • THB:  >>   đồng(VNĐ)

Lượt xem website

3502979
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng lượt truy cập
731
1723
26133
63374
3502979